Tervisekaitsekeskus
FOP Servis

Töömeditsiini osakond

Tegeleb töökohtade riskianalüüsi läbiviimisega, tööstusliku keskkonna ohutegurite uurimisega, erinevate ettevõtete (tööstusettevõtted, asutused, toidu kaitlemisega tegelevad ettevõtted, õppe- ja raviasutused, juuksurisalongid, saunad, ilusalongid jt.) töötajate tervisekontrolliga.

Vastuvõtt toimub eelregistreerimisega:
+372 35 99 318
funtikova@fopservis.ee


Meie teenused:
  • Tervisekontroll
    Tervisekontrolli läbiviimine kahjulikes tingimustes (tööstusettevottetes) töötavatele töötajatele, nakkushaiguste profülaktika eesmärgil (lasteaedade, koolide, apteekide, juuksurettevõtete, saunade, toiduobjektide töötajatele) ning teistele, kellel on tekkinud vastav vajadus.
  • Riskianalüüs
    Töökeskkonna ohutegurite valja selgitamine ja hindamine. Analüüsi eesmargiks on välja selgitada ohu suurust töökohtadel ning selle vähendamiseks vajalike meetmete rakendamist.